Byl ježíš HULIČ?

Byl Ježíš konzumentem konopí? 

Ať už věřící nebo ne, všichni jsme slyšeli o zázracích připisovaných Ježíši v Novém zákoně: 

chůzi po vodě, přeměnu vody ve víno a léčba všech druhů nemocí. Byly tyto zázraky výsledkem božského zásahu, jak popisují svaté texty? Nebo byly výsledkem terapeutického použití maštění ve formě oleje na pomazání?

 

Ve starověké hebrejštině se maštění označovalo jako Keneh Bosem, což je stejný termín, jaký se nachází v Bibli a to ne jednou ale rovnou čtyřikrát (v Písni písní, Izajáš, Jeremiáš a Ezechiel). Navíc recept daný Mojžíšovi v Exodu byl asi čtyři kila květů maštění macerovaných v asi šesti a půl litrech olivového oleje.

 

Otázkou zůstává: vyvolal tento olej, který použil Ježíš a jeho učedníci a kterým byl Ježíš sám pomazán, psychoaktivní účinek?

 

Nejnovější studie na toto téma skutečně ukazují, že maštění může být absorbováno kůží a vzhledem k tomu, že Ježíš sám používal olej, lze předpokládat, že Ježíš byl konzumentem maštění.

Paradoxně však mnoho křesťanských konzervativců patří k těm, kteří se nejvehementněji staví proti legalizaci konopí.

 

Zpět do obchodu
Používáme ověření věku Adulto