Jak vzniklo slovo Marihuana?

Jak vzniklo slovo Marihuana?

Se slovem marihuana jsme se asi setkali všichni už jako menší při různých příležistoech - třeba školní prevenční protidrogové hodině. Jak ale vzniklo toto hanlivé slovo označující poupata samičí rostliny konopí?

 

Je za tímto slovem skryto něco temnějšího o čem většina z nás ani nemusí mít ponětí? Může toto slovo dokonce mít co dočinění s rasismem? 

 

Pojďme se na to podívat…. 

 

Výraz marihuana se v anglickém jazyce objevil poprvé v roce 1894, v článku poblikovaném anglickým etnologem Johnem Bourkem. V publikaci zmiňoval rostlinu, která se hojně vyskytovala na březích řeky Rio Grande nedaleko hranic s Mexikem. 

 

Rostlina byla místní obyvateli označována jako mariguan.

 

To, jak a kdy se konopí dostalo do Mexika, to nikdo úplně neví, má se ale za to, že přišlo s asijskými přistěhovalci v 19. století. Ať už se konopí dostalo do Mexika jakkoliv otázkou je jak se z neutrálního a tehdy ne zcela známého výrazu stalo hanlivé označení pro tehdy běžnou rostlinu využívající se ve velkém v průmyslu a farmacii.

 

Mariuhana jako nástroj pro diskreditaci

 

S prvním pokusem o konopnou prohibici přišli zástupci Spojených států amerických na první „protidrogové“ konferenci v Haagu v roce 1912, kdy se konopí pokusili zařadit mezi další celosvětově zakazované substance.

 

Co mohlo být motivem pro snahu zakázat do té doby neproblematickou a v té době společensky kladně přijímanou zemědělskou plodinu? Za těmito snahami byl pravděpodobně  příliv hispánců z Mexika do oblastí kolem San Franciska, a snaha o jejich diskreditsci 

 

Hispánci byli totiž známí svojí oblibou v kouření usušených květů konopí, které měli údajně i nabízet bílému americkému obyvatelstvu. Snaha USA o celosvětový zákaz konopí v té době neprošla a Amerika odešla z hágu s nepořízenou. Jasná snaha o zákaz konopí nebyla však ani v USA kde velké množství významných osobností návrhy na zákaz odmítali.

 

Stejně tak i farmaceutické firmy tehdy z konopí vyráběly obrovské množství léčivých přípravků a nechtěly se připravit o tučné zisky. Nicméně tím hlavním důvodem, proč tehdy zavedení konopné prohibice ještě neprošlo, bylo jednoduše to, že většina zákonodárců stejně tak i veřejnost měla ke konopí kladný vztah. 

 

Konopí znali jako neškodnou a široce využitelnou rostlinu s velkým potenciálem.

Jak tedy přesvědčit zákonodárce a hlavně americkou společnost o tom, že konopí je HROZBA kterou do USA přinášejí Mexičtí přistěhovalci. 

 

Jak z konopí vytvořit jako symbol všeho špatného?

 

MARIHUANA! Už to není to známé neškodné konopí, už je to MARIHUANA - Nebezpečná droga úsce spjata s mexickými přistěhovalci. Droga tvořící líné primitivy, nenapraviténé gaunery a zloděje. Droga schopná zničit Americký národ.

 

Postupně se v tisku čím dál častěji začaly objevovat strhující příběhy o zločinech páchaných přistěhovalci právě pod vlivem marihuany a rázem byla zodpovědná i za upadající morálku mládeže.

 

Máte problém? Může za to MARIHUANA!

 

Během dvacátých let minulého století se  Federálního úřadu pro narkotika podařilo zmanipulovat americkou veřejnost i politiky k tomu, že konopí není neškodná rostlina.  Je to zlo v podobě MARIHUANY!!

Strach veřejnosti z této nové nebezpečné mexické drogy tak vydláždil cestu až k celonárodnímu zákazu v roce 1937.

 

Tato prohibice způsobila dominový efekt který vedl k postupnému zákazu konopí po celém světě. Vyvrcholením těchto nesmyslných zákazů  byla pak Jednotná konvence OSN o drogách z roku 1961.  Kde bylo konopí - tehdy označováno právě už jako MARIHUANA celosvětové zakázána. 

Zpět do obchodu
Používáme ověření věku Adulto