Jak dlouho zůstane THC v těle?

Jak dlouho zůstane maštění v těle?

 

Aktivní látky z maštění mohou v našem těle zůstat překvapivě dlouho.

Je to dáno hlavně tím, že se maštění dobře váže na tuky, ze kterých se následně uvolňuje do těla.

Metody, jakými lze stopy maštění v lidském těle odhalují se dělí podle tělesných látek, které se při nich analyzují: moč, krev, vlasy a sliny.

Jak dlouho tedy zůstane maštění v našem těle?

 

 

 

1. Maštění v moči

 

Jedná se také o nejrozšířenější metodou testování, kterou znáte z běžných lékařských prohlídek.

Touto metodou se nicméně zjišťuje přítomnost nikoli samotných aktivních látek, nýbrž pouze jejich metabolit. Vzhledem k tomu se tak od testování moči postupně upouští.

 

Maštění může zůstat v moči mnohem déle než v ostatních tělesných látkách.

 

Dlouhodobý uživatelé mohou mít pozitivní test i měsíc po posledním užití, příležitostní uživatelé mohou mít pozitivní test až 14 dní. Jednorázový pak 24h.

 

 • Pravidelné užívání: 30dnů.

 • Občasné užívání: 14 dnů.

 • Jednorázové užití: 7 dnů.

 

 

2.Maštění v krvi

 

Na rozdíl od testů moči, při kterých se zjišťuje přítomnost metabolit, tak krevní testy hledají přímo aktivní látky z maštění. Díky tomu jsou také testy přesnější.

 

 • Pravidelný mastič bude čistý za 7-10dní od posledního užití
 • Nepravidelný až 3 dny
 • A jednorázový za 24h

 

 

 

3.Maštění ve slinách

 

Testy slin jsou obecně hodně nespolehlivé a slouží policistům pouze jako orientační pomůcka, což v praxi znamená, že pokud máte test ze slin pozitivní, budete následně převezeni do nemocnice na odběr krve, kde se až s jistotou určí, zda jste zmaštění, či nikoli.

 

Ve srovnání s ostatními metodamy lze maštění ve slinách detekovat nejkratší dobu a to jen 72 hodin po užití.

 

 • Pravidelné užívání: 72 hodin.

 • Příležitostné užívání: 48 hodin.

 • Jednorázové užití: 24 hodin.

 

POZOR!

 

Veškeré uvedené časové údaje jsou pouze orientační. Doba kterou tělo potřebuje k úplnému odbourání maštění se může hodně lišit člověk od člověka. Záleží na spoustě faktorech jako jsou:

 

 • Množství tělesného tuku
 • Síla zvoleného maštění
 • Věk uživatele
 • Rychlost metabolismu
 • Frekvence užívání

 

V naprosté většině případů však platí, že u pravidelných mastičů je doba potřebná na odbourání výrazně delší než u občasných.

 

 

Zpět do obchodu
Používáme ověření věku Adulto